Welkom bij PRISMA

PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self-MAnagement en is een groepseducatieprogramma speciaal ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2. PRISMA gaat ervan uit dat iedereen expert kan worden over zijn eigen ziekte en daarmee het heft in eigen hand kan nemen. PRISMA wordt momenteel op zo’n 30 plekken in Nederland gegeven, zowel in de eerste als in de tweede lijn.

Op deze website vindt u informatie over de PRISMA cursus voor deelnemers, voor hulpverleners en voor instellingen.