Trainer worden

PRISMA ook in uw instelling?

Het VUmc biedt PRISMA train-de-trainercursussen aan, om bekend te raken met het programma en met de methodiek. De methodiek is gebaseerd op gedragswetenschappelijk theorieën die effectief zijn gebleken op het gebied van zelfmanagementeducatie, het ontwikkelen van individuele motivatie en het verkrijgen van controle over de aandoening. Tijdens de cursus gaat de trainer actief op zoek naar misvattingen en naar interne motivatie voor gedragsverandering. De trainer zet de deelnemers aan om actief mee te denken en laat het verhaal uit de groep komen door het stellen van vragen in plaats van vertellen/doceren. Tot slot maakt de trainer de vertaalslag naar wat de deelnemer zelf kan doen om zijn/haar diabetes te beïnvloeden en stimuleert de deelnemer een persoonlijk actieplan te maken met SMART-doelstellingen. PRISMA is daarmee voor zover bekend het eerste evidence based groepseducatie programma voor mensen met type 2 diabetes in Nederland, met een uitgesproken onderliggende filosofie. Deze manier van educatie geven zal voor veel hulpverleners nieuw zijn. Het volgen van de train-de-trainercursus is daarom noodzakelijk.

Praktische informatie over de train-de-trainercursus

Het is de bedoeling dat van elke geïnteresseerde organisatie minstens 2 diabeteszorgverleners deelnemen, omdat PRISMA altijd door 2 trainers zal worden gegeven. Een voor de hand liggende combinatie is een diëtist en een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige, maar ook andere combinaties van diabeteszorgverleners zijn mogelijk. Relevante werkervaring van minimaal 1 jaar in diabeteseducatie zal het leerproces in deze training ten goede komen.

De training bestaat uit 2 dagen van 9.30-17.00 uur en wordt gehouden in de polikliniek van het VU medisch centrum, De Boelelaan 1118 te Amsterdam. De kosten van de training zijn 795 euro per persoon.
Dit is inclusief:

– Certificaat van deelname (met accreditatie)
– Trainershandleiding
– Koffie, thee, lunch tijdens de cursusdagen
– Patiëntmaterialen (in PDF en aan te passen voor eigen instelling/organisatie)
– Een observatie op eigen werkplek, na 2-3 keer de cursus te hebben gegeven
– Het ontvangen van alle herzieningen die worden gedaan aan de patiëntmaterialen en de trainershandleiding
– Toegang tot de jaarlijkse terugkomdag
Inhoud van de train-de-trainercursus
Tijdens de 2 cursusdagen komen de volgende onderwerpen aan bod: De achtergrond, filosofie en theoretische onderbouwing, de inhoud en de methodiek, het kwaliteitsborgingsysteem en de implementatie van PRISMA in de eigen organisatie.

Er worden verschillende werkvormen gebruikt: college, rollenspellen, reflecties, schrijven van een implementatieplan. Een groot deel van de patiëntencursus komt aan bod. Delen worden voorgedaan door de docenten en er wordt met andere onderdelen geoefend door de deelnemers.

Na de training is de getrainde in staat om PRISMA in de eigen organisatie te implementeren en uit te voeren. De cursus omvat 17 contacturen en 3 uren voorbereidingstijd. Er wordt geen eindtoets afgenomen. De docent komt als de getrainde 3 tot 4 cursussen heeft gegeven graag een keer meekijken. Dit is een observatie, geen beoordeling. De getrainde krijgt inzicht waar het lukt om de methodiek toe te passen en waar nog verbetering mogelijk is. Ook is het een moment om te kijken waar tegenaan wordt gelopen in de praktijk. De observaties worden zeer goed gewaardeerd door de trainers. Meer dan 90% vindt het zinvol en vindt dat de observatie bijdraagt aan de kwaliteitsbewaking van PRISMA.

In company

Naast deelnemen aan een van de train-de-trainercursussen in het VUmc is het ook mogelijk om een in company training aan te vragen bij het PRISMA-team. Tijdens deze training komen de docenten naar uw instelling toe en trainen het gehele diabetesteam in een keer.

Aanmelden

De PRISMA train-de-trainercursus wordt aangeboden in samenwerking met Focus op voeding. Focus op voeding is een scholingsorganisatie die is ontstaan door een samenwerking tussen PIT actief en de afdeling diëtetiek en voedingswetenschappen van het VU medisch centrum (waar PRISMA een onderdeel van is). Zie voor het aanbod op:

http://www.focusopvoeding.nl/cursusaanbod/prisma